J. C. Jacobsens arkiv

1887 ultimo april

Dokumentindhold

J. C. Jacobsens sidste brev til Meldahl fra dødslejet på Hotel Quirinale i Rom. J. C. Jacobsen beskriver meget detaljeret sin sygdom.

Transskription

Kjære Ven, Tak for Deres hjertelige Brev. Jeg er sengeliggende og meget svag og skal helst ligge ganske rolig derfor kun et Par Linier. Min Sygdom opstod af Opponering af Prostata som lukkede Blæren, hvis Indhold ilsomt maatte fjernes med en anbragt Perforation. Derefter blev Blæren 3 à 4 Gange daglig tømt og vasket gjennem et statisk Rør, en meget smertelig Operation. Denne Smerte aftager dog nu daglig og Betændelsen i Uretta og Omgivelser aftager Stærkt saa at Brugen af de bøielige Rør vel snart kun vil være en af det daglige Livs kjedelige forretninger.
Med Ønske og Bøn om, at De vil undgaae Overanstrængelser, saa at De længst muligt kan fortsætte deres indholdsrige Virksomhed i Kunstens Tjeneste
Deres hengivne Jacobsen


Fakta

PDF
Brev
Dansk
Rom
København
Rigsarkivet
død, sygdom