J. C. Jacobsens arkiv

1886-08-28

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Laura Jacobsen

Dokumentindhold

Fødselsdagshilsener til Laura fra Stockholm.

Transskription

Kjære Laura!

Da jeg ikke er sikker paa at et Telegram, som jeg havde tænkt at afsende fra Stockholm i Morgen tidlig, kommer til Carlsberg samme dag eftersom det er Søndag, vil jeg hermed bringe dig min hjerteligste Lykønskning i Anledning af din Fødselsdag, hvilken jeg bringer i god Tillid til, at den betydeligt og virkelig overraskende Bedring i din Sundhed efter Kuren i Wiesbaden maa vedblive i det kommende Aar.
Du vil i Morgen af Cathrine modtage en Pakke som Fødselsdags Present fra Mig. Den indeholder 3 Fag klare Gardiner til Havestuen

i samme Smag som de gamle, der nu ikke kunne tjene længere. Da saadanne Gardiner ikke nu kunne faaes i Handlen, bad jeg gjennem Bertha om at Ottilia i Edinburgh vilde søge at faae Magen til de gamle og dette er, som du vil see ogsaa lykkedes for hende. Det er vel ikke det samme Mønster, men er mindst lige saa smukt.- Tak hende derfor fra mig.

Din hengivne
J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brevudkast
Dansk
Laura Jacobsen har fødselsdag 29 august. Brevet er skrevet dagen før, altså lørdag 28 august.
Stockholm
København
FA 2-021-00059; F7
Familieliv, rejsebrev, rejsebreve