J. C. Jacobsens arkiv

1900-03-28

Afsender

Laura Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Laura Jacobsen spørger Carl, om han og Ottilia har tænkt at gå til alters inden bryllupet. Hvilket må være Theodoras og Edgar Madsens bryllup i Jesuskirken den 5. april 1900. 

Transskription

Gl Carlsberg 28 M
1900

Kjære Carl
Har I tænkt paa at gaa til Alters inden Bryllupet, det var for Helge og Vagns Skyld det Bedste i kunde gjøre de unge kjære Stakler som er saa mange Fristelser Underkastet. Det er Forældrene som drage Børnene til Gud, at de ikke skal tro, at de kan leve uden ham. Ottilia troer jeg gaaer ene undertiden, men her vilde det jo blive til Skade og misforstaaet af Børnene om Du ikke gik med. Du maae troe Vor Herre tager nok godt imod Dig, netop naar Du følger hans Bud "Lader de smaa komme til mig og formener dem det ikke!! Hvor vilde det gjøre mig godt hvis jeg saae Eder 
[i venstre margin på langs]
vandre den Gang. Gud velsigne Eder alle.
Din Moder Laura Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Ny Carlsberg
FA 2-023-00007, kasse F 7
Gudsfrygtighed