J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 96

Datering Afsender/Ophavsmand Modtager Dokumentindhold Type
1881-11-xx J. C. Jacobsen Japetus Steenstrup En kort note om at Carlsberg ikke kan undvære sit filialbryggeri (= Ny Carlsberg)  Brev
1881-11-15 J. C. Jacobsen Japetus Steenstrup Om J. C. Jacobsens testamente. Han er bekymret for Carlsbergs fremtid og føler ikke, at han har gjort, hvad han kunne... Brev
1881-11-16 J. C. Jacobsen Japetus Steenstrup J. C. Jacobsen skriver om stridighederne med Carl og brugen af navnene "Carlsberg" og "Ny Carlsberg". Brev
1881-11-23 J. C. Jacobsen Japetus Steenstrup Om striden med Carl om brugen af navne på bryggerierne. Brev
1882 Emil Chr. Hansen Emil Christian Hansen, Emil Chr. Hansen 'Optegnelser om Kapt. Brygger J. C. Jacobsen'. Uddrag af Emil Christian Hansens erindringer Note
1882-04-18 Carl Jacobsen J. C. Jacobsen Carl skriver et særdeles vredt og velformuleret brev til sin far om sin haves ødelæggelse. J. C. Jacobsen har påbegyn... Brev
1882-04-19 Carl Jacobsen J. C. Jacobsen Udkast nummer 2 til et brev om ødelæggelsen af Carls have.  Brev
1882-04-19 Carl Jacobsen J. C. Jacobsen Udkast til brev hvor Carls Jacobsen klager over, at udgravningerne til J. C. Jacobsens nye lagerkældere ødelægger han... Brev
1882-06-29 J. C. Jacobsen Hans og Jørgen Larsen Et notat om opgravningen af lagerfade i forbindelse med opførelsen af nye lagerkældere. Brev
1882-08-12 J. C. Jacobsen Erhard Kogsbølle J. C. Jacobsen forstår fultud Kogsbølles ønske om at fratræde den daglige ledelse af Alliance. Brev
1883-03-20 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl Om J. C. Jacobsens bidrag til udsmykningen af den ny udstillingsbygning og om gartnerens betænkeligheder ved at flytt... Brev
1884-07-08 J. C. Jacobsen Frants Djørup Et meget velformuleret og typisk J. C. Jacobsen-rejsebrev med eksistentielle overvejelser og detaljerede naturbeskriv... Brev
1884-07-24 J. C. Jacobsen Emil Chr. Hansen Om Emil Chr. Hansens artikel i "Allgemeine Zeitschrift für Bierbrauerei und Malz-Fabrikation. Herausgegeben von Franz... Brev
1884-08-12 Carl Jacobsen Komunalbestyrelsen i København Takkekort for middagsinvitation. Brev
1885-05-06 J. C. Jacobsen Emil Chr. Hansen J. C. Jacobsen skriver til Emil Chr. Hansen, som er i Frankrig, om bl.a. gær og gæringsforsøg. Brev
1885-05-10 Fotografi af Carl Jacobsen med sønnen Alf og bryggeriarbejderne på Ny Carlsberg 10. maj 1885 Foto
1885-06-08 J. C. Jacobsen Holger Drachmann J. C. Jacobsen bekræfter, at han fortsat vil støtte Holger Drachmann økonomisk. Ny scanning afventes. Brev
1886-10-01 J. C. Jacobsen Ferdinand Meldahl J. C. Jacobsen tilbyder at bekoste en ny sokkel til en statue af Chr. IV i stedet for Th. Hansens. Brev
1887-02-20 J. C. Jacobsen Johanne Luise Heiberg J. C. Jacobsens sidste brev til fru Heiberg. Brevet handler bl.a. om den forestående rejse til Rom. Han ønsker hende ... Brev
1887-04-30 Emil Christian Hansen Emil Christian Hansen Om J. C. Jacobsens død. Fra Emil Christian Hansens erindringer bd. III, s. 225 Dagbog