J. C. Jacobsens arkiv

Søgeresultater: 19

Datering Afsender/Ophavsmand Modtager Dokumentindhold Type
1916-01-01 Tyge Møller Andreas Peter Weis Tyge Møller skriver til A.P. Weis om sin rejse til Paris. Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1916-01-09 Tyge Møller Helge Jacobsen Tyge Møller skriver detaljeret om sin rejse til Paris. Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1916-01-29 Tyge Møller Helge Jacobsen Afventer transskription Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1916-02-28 Frederik Poulsen Holger Ferlov FP takker nej til ehvervelse af et maleri af Gauguin fra dennes ophold i Danmark. Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1916-03-13 Helge Jacobsen Gerhard Henning HJ synes, at et à conto beløb på 1000 kroner for et gipsrelief til villaen på Kastelsvej er 'exorbitant'. Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1916-03-15 Helge Jacobsen Gerhard Henning Gerhard Henning skal stå for udsmykningen af musikværelset i HJ's villa på Kastelsvej, og HJ ønsker et venskabeligt s... Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1916-03-22 Stefan Sinding Helge Jacobsen Sinding takker igen Helge for hans indsats for de franske kunstnere. Han fortæller at statuen af ham selv er færdig o... Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1916-03-25 Tyge Møller Helge Jacobsen Langt brev med bl.a oplysninger om, at Rodin har givet sin samling til den franske stat. Tyge Møller tilbyder at skaf... Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1916-04-26 Frederik Poulsen Tyge Møller Frederik Poulsen giver på bestyrelsens vegne tyge Møller mandat til at købe det bedst mulige eksemplar af Rodins port... Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1916-04-27 Stefan Sinding Helge Jacobsen Sinding beklager, at det ikke er Helge Jacobsen, der i de franske aviser har fået æren for indsamlingen til de fransk... Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1916-04-27 Stefan Sinding Helge Jacobsen Sindings udkast til et brev til Bonnat hvori han omtaler den indsamling til franske kunstnere, som Helge Jacobsen har... Brevudkast Carl Jacobsens Brevarkiv
1916, efter 12. maj; afventer nærmere datering#1 Asta Møller, Tyge Møller Frederik Poulsen Asta Møller skriver til HJ på vegne af sin mand Tyge Møller, der har været meget syg. Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1916, efter 12. maj; afventer nærmere datering #2 Tyge Møller Helge Jacobsen Brevet er skrevet af Asta Møller men underskrevet af Tyge Møller. Brevet indeholder en omtale af Rodins "l'homme au n... Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1916-05-12 Asta Møller Frederik Poulsen Asta Møller skriver på vegne af sin mand Tyge Møller, der har været alvorlig syg Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1916-07-30 Tyge Møller Helge Jacobsen Tyge Møller skriver, at han snart håber at kunne genoptage sit arbejde efter sin sygdom. Han er glad for, at Glyptote... Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1916-09-09 Stefan Sinding Helge Jacobsen Sinding takker for Helge Jacobsens fødselsdagsbrevet sendt i anledning af sin 70-årsdag. Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1916-10-16 Tyge Møller Helge Jacobsen Tyge Møller er tilbage i Paris. Trods krigen er interessen for kunst stor og priserne høje. Brevet er dikteret og ned... Brev Carl Jacobsens Brevarkiv
1916-10-24 Tyge Møller Helge Jacobsen Tyge Møller kommer med en rettelse vedrørende prisen på Toulouse Lautrec's portræt, der oplyst i det forrige brev. Bi... Postkort Carl Jacobsens Brevarkiv
1916-11-10 Tyge Møller Helge Jacobsen Courbets billede af den læsende pige, La liseuse, er solgt. Billedet har været i Danmark i 2 år, så der har været tid... Brev Carl Jacobsens Brevarkiv