J. C. Jacobsens arkiv

1886-06-29

Afsender

Julius Løytved

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Løytved håber at træffe Carl Jacobsen mens han er i Danmark. Han bliver 10 dage og rejser direkte tilbage til Syrien.

Transskription

Hotel Anglo Francais
Paris 29 June 1886
 
 Min Kjære Herr Jacobsen
Ved min ankomst hertil sidste Nat fandt jeg Deres venlige Skrivelse af 23 d. M. – Jeg reiser i aften videre for at besøge mine Børn og vil med Guds Hjelp være i Roskilde den 4 eller 5. – det skulde gjøre mig meget ondt ikke at træffe Dem hjemme, tør jeg bede Dem at skrive mig et par Ord til Roskilde til hvilken Tid jeg kan træffe Dem hjemme den 6 eller 7. Juli
Hr. Clermont-Ganneau har allerede udarbeitet de palmyrenske Inskrifter. Han tog Notitserne og Aftrykkene deraf da han var hos mig i Beyrout – og da De intet har derimod vil det blive publiceret i Recueil d'Archéologie Orientale Fascicule II om et Par Uger –

Herr. D. Simonsen og Professor Euting kan intet have derimod, da han tog aftrykkene hos mig, førend jeg vidste at De ønskede Samlingen.-
Med venlige hilsner til Dem og Fru Jacobsen –
Deres 
med Høiagtelse 
Julius Løytved.
 
Mit Ophold i Danmark vil vare 10 Dage. – da reiser jeg direct til Syrien igjen -

Fakta

PDF
Brev
Dansk
Paris
København
CA 000002607/000000296