J. C. Jacobsens arkiv

1886-07-25

Afsender

A. Gosch

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen har fået tilladelse til at se Woburn Abbey.

Transskription


21 Stanhope Gradens. Queens Gate London S. W.
25/7 86

Højstærede Hr. Jacobsen
Siden jeg havde den Fornoielse at see Dem her har jeg modtaget en billet fra Hert. af Bedford, hvorefter de kan bese Woburn Abbey og Sculptursamlingen der hvilken Dag De 

vil naar De vil opgive Datoen i forveien, saa at Deres Komme kan blive meldt derude.-
Det er som de veed nær ved London.

Venskabeligst Deres 
A. Gosch


Fakta

PDF
Brev
Dansk
London
København
CA 000002607/000000296