J. C. Jacobsens arkiv

1913 u. dato

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Unknown

Dokumentindhold

Om den alvorlige jernbane ulykke ved Bramming i juli 1913.

Transskription


Det Danske Arbejde som for Tiden ligger mig meget paa Sinde er det som udføres til Underlag for vore Jernbanespor. Det er sagt at Gruus er et uheldigt Underlag, og at det kun anvendes her i Landet fordi det er billigere end Skjærver.
Det siges undertiden at de Danske forstaae nok (daarligt nok) at spare, men de forstaae ikke at give Penge ud.
Den Spareskilling med Gruset har kostet saa og saa mange Menneskers Liv og Førlighed.
Jeg tillader mig mig derfor at gjentage mit Spørgsmaal fra forleden Dag: Skulle vi vedblivende kjøre paa Gruus eller hvorledes skal Underlaget forbedres saaledes at vi ikke risikerer Gjentagelse af Brammingulykken

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
CA 000031961/000007645 ser. 3 æske 4
Jernbane