J. C. Jacobsens arkiv

1889-06-09

Afsender

Laura Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Laura Jacobsen skriver til Carl og Ottilia i Paris. Christian 9 er også på kurophold i Wiesbaden sammen med priserne Hans og Georg.

Transskription

Pintsedag 9 Juni 1889

Kjære Børn
I maae have min Pintsehilsen, jeg har været i Kirke, jeg maae dele noget af min Stemning med Eder, denne Hilsen skal være Eder en Ammulet paa eders Reise.
Nu ere I vel komne til Paris iaftes. Her er alt som ifjor, vi kom i aftes til Neroberg og fik de samme Stuer som ... jeg havde ifjor, saa seer I os, men iaftes længtes jeg meget efter Tillien, Døren ind til hende var lukket og ligesaa er den idag, det er merkelig hvor let man kan blive forvendt.
Gid I havde ligesaa god Luft som vi her, den er saa reen idag men vi havde ogsaa Gewitter igaar, saa det kunde forslaae. Musikken maatte holde op at spille, da Tordenen aldeles overdøvede den, saa det nesten blev komisk.

Min Kur er blevet forøget ved at jeg drikker 2 Glas Emservand .... og gaaer saa til Vier Jahreszeiten ofg drikker min Kaffe men Mordhorst kommer der 8½ saa jeg maae op Kl. 6 senest, for at kunde ligge parat til den Tid. Kongen er her og Prints Hans[1] og Grækerprintsen. Her flages stadig med Dannebrog fra Kukrhaus for ham, men Hotellet hvor han boer flager ike, da han har frabedt sig det for at være ugenert; idag maa e han finde sig i at der veier 2 Flag fra hans Hotel, det ene sort og hvidt, det andet sort rødt og hvidt, her er hvert Huus beflaget i Anledning af en Krigerfest. Mordhorst flager ikke med de tydske Flag, han har nægtet sin Vert som bad ham om at heise Flag, at gjøre det.
Hvis det kan lade sig gjøre, tager jeg imorgen en lille Udflugt. Her er saa megen Støi paa Grund af denne Krigsfest i Wiesbaden og paa Neroberg.

Sophie hilser og jeg gjør det samme.
Tak min søde Theodora for hendes Brev som meget glædede mig, Gudbevare Hende og Eder alle I ere min første og sidste Tanke.

Eders hengivne
Mutter Laura Jacobsen
  1. Prins Hans af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg var lillebror til Christian 9

Fakta

PDF
Brev
Dansk
Neroberg
Paris
FA 2-023-00019, kasse F 7