J. C. Jacobsens arkiv

1876-09-14

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen fremsender to udkast til ansøgninger til Videnskabernes Selskab og til Carlsbergfondet.

Transskription

Herr Konferentsraad Madvig

Hermed fremsender jeg efter Aftale Koncepter til Andragendet til Videnskabernes Selskab og til Carlsberg Fondets Statuter.
Da Postgangen directe her til Valby er meget langsom, beder jeg Dem, naar De sender Sagen tilbage, at adressere den til Brolæggerstræde No 5 med Paategning "haster", da Brevet i saa Fald strax bliver besørget herud fra mit Kontoir.

Med Høiagtelse

J. C. Jacobsen

Carlsberg d 14 Septbr
1876

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Carlsbergfondets arkiv
Carlsbergfondet, Videnskabernes Selskab