J. C. Jacobsens arkiv

1885-02-25

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Jean Wild

Dokumentindhold

Udkast til brev til Jean Wild om rustninger til Frederiksborg Slot.

Transskription

Copi af Brev til Jean Wild 25/2-85

Jeg beder ham deri at forsøge om han kan opnaae Tilladelse til at copiere de 2 Rustninger i Ambraser Samlingen af Johan v. Rantzau og Heinrich v. Rantzau, hvilke jeg beskriver efter Kataloget.Tillige bestiller jeg det tilbudte Skjold fra Prinds Carl af Preussens Samling, drevet i Jern, til 700 Mark
Ligeledes bestiller jeg den tilbudte Samling af jern Hjelmmodeller.-
Om de tilbudte Hellebarder mm kan jeg ikke for Tiden sige Besked.
Sluttelig spørger jeg om der leilighedsviis tilbydes originale Ringpandsere eller Pandserskjorter til Salgs.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
FA 2-011-0016, F 5
Danmarks historie, Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed