J. C. Jacobsens arkiv

1874-05-19

Dokumentindhold

Om afleveringen af Botanisk Have. J. C. Jacobsen beder Japetus Steenstrup om at læse korrektur på et brev til ministeriet.

Transskription

Kjære Ven !
Saavidt jeg erindrer fik jeg det Hverv at skrive Brevet til Miniseriet om Afleveringen, Honoraret, m.m. hvortil jeg hermed sender et Koncept, som jeg overlader Dig at corrigere.
Jeg traf Ministeren, som vil komme til den angivne Tid med Linde og Schwartzkopf. Han bragte selv Flindt's og Rohtes "Decoration" paa Bane og jeg sagde ham at der vistnok vilde blive givet Anledning dertil fra Consistoriet. Han var fuldkommen enig i at de bør gjøres til Riddere.
Han var ogsaa enig (i) at Afleveringen finder Sted alene til Directeuren og at Etatsraad Hansen bør forskaanes derfor. Kongefamilien kommer først efter Afleveringen.

Din hengivne
J. C. Jacobsen

19/5 - 74

[på langs] Jeg har endnu ikke modtaget Brevet til Consistorium til Underskrift

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
J.C. Jacobsens brevpapir
København
Det Kongelige Bibliotek
Botanisk Have, mæcenvirksomhed