J. C. Jacobsens arkiv

1880-08-01

Dokumentindhold

Kopi af et brev om et tilbud på dekoration af kaminerne i Riddersalen på Frederiksborg Slot.

Transskription

Carlsberg d 1 August 1880

Hr Etatsraad Meldahl
 
Idet jeg hermed remitterer Hr Christensens Tilbud om Leveringen af forsølvede Ornamenter og Figuriner til Kaminen i Riddersalen paa Frederiksborg Slot til Beløb 9.800 Kr, undlader jeg ikke at meddele at denne Sum af mig vil blive stillet til Deres eller Komiteens Disposition i Løbet af .... Vinter, til hvilke Terminer De bestemmer.
 
Med Høiagtelse ærbødigst
 
J. C. Jacobsen.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Rigsarkivet
Danmarks historie, Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed