J. C. Jacobsens arkiv

1872-09-20

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen orienterer Japetus Steenstrup om, at han har overtalt Johan Lange til at blive midlertidig formand for 'komiteen for Den botaniske Have'.

Transskription

Kjære Ven !

Jeg traf idag Lange ved Valghandlingen og talte med ham om Formandsposten, som han naturligviis ikke gjerne vilde overtage, men jeg fik ham dog overtalt til at gaae ind paa, at Comiteen foreløbig valgte ham til at fungere indtil der blev udnævnt en definitiv Formand, hvilket formodentlig ikke vil skee før Komiteen udtrykkelig andrager derpaa. Det vil saaledes beroe paa Lange selv om han finder at den midlertidige Function besværer ham for meget; i modsat Fald bliver Sagen ved at gaae paa den Maade.- Jeg skal nu tale med Ministeren om han billiger denne Fremgangsmaade og underrette Dig om hans Svar hvorefter jeg antager at Du i et Cirkulaire
 
til komiteen vil melde Nellemann Afgang og foreslaae at Lange indtil videre overtager hans Functioner, hvormed Sagen da vil være afgjort.
 
Din hengivne
J. C. Jacobsen
 
d 20 Septbr 72
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Det Kongelige Bibliotek
Botanisk Have, Filantropi, mæcenvirksomhed