J. C. Jacobsens arkiv

1873-04-01

Dokumentindhold

Johanne Luise Heiberg takker J. C. Jacobsen for, at han har gjort det muligt for hende at tage på en udlandsrejse med sine 3 børn.

Transskription

Hr Capitain Jacobsen!

Igaar gik jeg fra Sted til Sted for om muligt at finde noget der kunde glæde Margrethe's Fremstillerinde. Jeg fandt omsider et meget smukt Toiletspeil med Skabe paa begge Sider til Smykker etc. etc. Dette elegante Meubel, som jeg har Penge til, vil jeg nu sende hende med følgende Ord. "En Erindring fra Een, der ligesom jeg, har glædet sig over Deres skjønne Fremstilling af Margrethe i Faust, beder jeg Dem modtage gjennem min Haand" 
J. L. Heiberg

Mundtlig vil det være en let Sag, at hentyde til den rette Giver, hvis Velvillie jeg er vis paa vil glæde hende. Jeg agter at sende hende det efter Forestillingen af Faust paa Løverdag.
Paa min egen Sag tænker jeg Dag og Nat. Det er jo næsten som et Eventyr? Og hvem er Digteren til Eventyret? En Mand, som vort Fædreland skylder saa meget,

og som nu har faaet den vidunderlige Indskydelse at ville glæde mig paa en saa overraskende Maade.
Jeg har tænkt mig, som en Mulighed, at min Virksomhed ved Theatret vilde ende ved næste Saisons Slutning; hvor herligt vilde det da ikke være, om jeg da Sommeren derpaa, med mine tre Børn kunde forfriske Legem og Sjæl Syd paa! Sidst i Maj venter jeg Børnene hjem, og da staar min Hu til i Juli at fæste et lille Huus, som jeg kan faae, i de deilige skove ved ...Jeg har i Aar og Dag haft en inderlig Længsel efter at vandre i en stor Skov, og Ønsket bliver inderligere og inderligere hos mig. Altsaa til næste - om jeg leve - vil jeg tage Mod til mig og benytte det Venskab, som jeg alt har haft saa mange Prøver paa. Jeg vil være Prindsessen i Eventyret. Men enten jeg drager ud eller bliver hjemme, skal jeg aldrig glemme hvad der hændte mig den 30 Marts.

d: 1 April 1873
Deres taknemmelige
hengivne
Johanne Luise Heiberg 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Rigsarkivet
Mæcenvirksomhed, venskab