J. C. Jacobsens arkiv

1886-07-18

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Axel Malmgren

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen skriver, at kassen med malerier er godt ankommet og sendt direkte til Frederiksborg. J. C. Jacobsen har ikke selv set malerierne, men har tillid til, at de er tilfredsstillende og sender Malmgren hans honorar.

Transskription

Carlsberg 18d. Juli 1886

Herr Genremaler Axel Malmgren
Stockholm
 
I Gjensvar paa Deres meget Ærede af 9de Juli har jeg den Fornøielse at meddele Dem at Kassen med de af Dem afsendte Malerier nu er ankommen i god Behold. Den blev strax sendt til Frederiksborg Slot og Museumsinspektøren har meddelt mig at begge Malerier befandtes ubeskadigede. Jeg har saaledes endnu ikke seet det af Dem udførte Copi efter Carl v Mandern men ifølge Herr Grev v Rosen anbefalende Erklæring har jeg ingen Tvivl om at Deres Arbeide vil være fuldkommen tilfredsstillende og jeg iler derfor med indlagt at fremsende Beløbet af Deres Tilgodehavende i en Anvisning paa Stockholm Handelsbank, stor 622 Kroner.
Naar jeg om føie Tid kommer til Stockholm haaber jeg at faae Leilighed til personlig at bringe Dem min Tak for Deres Arbeide.
 
Med Høiagtelse ærbødigst
J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brevudkast
Dansk
København
FA 02-010-00001, F 4
Frederiksborg Slot, filantropi