J. C. Jacobsens arkiv

1887-02-01

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen beder Johannes Steenstrup om, endnu engang, at skrive Drachmanns adresse på en konvolut.

Transskription

1/2 1887
Kjære Johannes
 
 
Da jeg endnu anseer det for rigtigst at mit Bekjendtskab med ----- bliver ubekjendt, vil jeg ikke afsende hoslagte Brev til ham med min Haandskrift udenpaa Brevet og jeg beder Dig derfor gjøre mig den Tjeneste at paategne hans Navn og Adresse. Han boer: Dronningensvei 26 Frederiksberg
Undskyld Uleiligheden
 
Din hengivne
 
J. C. Jacobsen.
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Det Kongelige Bibliotek
Filantropi, Holger Drachmann