J. C. Jacobsens arkiv

1911-12-26

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

C. Andreasen

Dokumentindhold

Svar på brevkort til C. Andreasen vedr. anlæg ved Carlsberg

Transskription
Carlsberg
2 juledag
1911
 
 
Hr. C Andreasen
Megen Tak for det tilsendte Udkast til et Grøntanlæg ved Carlsberg.
For den lille Tid som jeg maaske endnu har tilbage at kunne virke i ere mine Midler optagne.
Et saadant festligt Anlæg burde ogsaa hellere være nærmere Byens Brændpunkter
 
Deres ærbødige
 
Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
CA 000031959/00007643
Haveanlæg