J. C. Jacobsens arkiv

1885-04-06

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

'Påskebrevet' hvori J. C. takker Carl for at have sendt Theodora over med blomster og glæder sig over, at de nu kan blive forsonede.

Transskription


Carlsberg 2de Paaskedag 1885

Kjære Carl,
Tak for den Paaskehilsen du har sendt mig ved Theodora som et Vidnesbyrd om, at du har følt, at det vilde glæde mig, at see de uskyldige Børn og at du vil forunde mig den Glæde i min Alderdom. Jeg seer i denne Hilsen en fortsættelse af den lange Lidelseshistorie ogsaa for mig kan blive afløst af en Gjenopstandelse til et nyt og bedre Liv her paa Jorden og jeg kan nu med med Haab og Fortrøstning istemme: "Langfredag var en bitter Dag, men skjøn var Paaskemorgen!"  

Din hengivne
J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
Carlsberg, København
Forsoning