J. C. Jacobsens arkiv

1864-04-18

Dokumentindhold

Positivt svar på middagsinvitation trods nederlaget ved Dybøl samme dag. 

Transskription

Mandag Aften d 18 April

Gode Ven!
Deres venlige Indbydelse til Middag imorgen modtog jeg først i Aften Kl 10, da jeg kom hjem fra Byen og har derfor ikke tidligere kunnet besvare den.- Det er mig kjært at kunne modtage Indbydelsen, skjøndt jeg ikke kan love, at jeg vil være nogen munter Gjæst, men det er de Andre vel heller ikke og jeg haaber saaledes ikke at skulle forstyrre Harmonien.-
Har denne Dag end været bitter, saa trøster jeg mig dog med, at Alt endnu ikke er tabt og i hvert Fald ikke Æren.

Deres forbundne
Jacobsen

S. T.
Herr Dr phil M. Steenstrup

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Det Kongelige Bibliotek
Dybøl, Selskabsliv, krig