J. C. Jacobsens arkiv

1854

Ophavsmand/nøgleperson

J. C. Jacobsen

Dokumentindhold

J. C. Jacobsens tegning af hovebygningens facaden mod vest med påtegning.

Transskription

Et Forsøg på Perspektivtegning.
Distance= 96 Alen fra Hovedbygningen

Fakta

PDF
Tegning
Dansk
København
Carlsberg Arkiv
Carlsberg