J. C. Jacobsens arkiv

1881-03-07

Dokumentindhold

J. C Jacobsen beder Carl Vilhelm Lange om at sende nogle publikationer, han har lånt tilbage til Carlsberg Laboratorium. 

Transskription

Carlsberg 7 Marts 1881
 
Høivelbaarne
Herr Generaldirecteur Lange
 
Hermed tillader jeg mig at fremsende en Beskrivelse af det af mig ofte omtalte Maale -og Veie Apparat som benyttes ved 
Ølbeskatningen i Bayern og som nu ogsaa bliver indført i Nordtydskland (dersom den forelagte Lov vedtages).
Dersom de Skrifter, jeg i Fjor sendte Dem, ikke for Øieblikket ere af Vigtighed for Dem, ønsker Carlsberg Laboratoriet meget at faa 
dem tilbage da de ofte savnes ved de Studier, som netop i denne Tid ere i Gang.
 
Med særdeles Høiagtelse
J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
000031960/000007644
Beskatning, skat