J. C. Jacobsens arkiv

1874-06-13

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

A. F. Krieger

Dokumentindhold

Om bestilling af buster til foyeren i Det Kongelige Teater.

Transskription

Deres Excellence
 
Herr Finantsminister Krieger 
 
Da jeg ikke kan faa Leilighed til at hilse paa Dem før min Afreise paa Mandag, maa jeg hermed takke Dem for Deres Meddelelse om Fru Heibergs Tilladelse til at benytte den originale Büste ved Udførelse af Copie. Denne Benyttelse vil dog ikke finde Sted før min Hjemkomst i Slutningen af August, da jeg ikke endnu har kunnet giøre endelig Bestilling paa Busterne, men maa vente dermed indtil jeg faaer Vished om at Foyeren bliver indrettet til at modtage dem Alle.
Saasnart jeg paa Reisen faaer officiel Meddelelse herom, ville Busterne blive bestilte, hvorom jeg da skal give Fru Heiberg 
 
Underretning, enten skriftlig eller om mulig mundtlig.-
 
Med sand Høiagtelse
 
J. C. Jacobsen
 
d 13 Juni 74

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
J.C. Jacobsens brevpapir
København
Rigsarkivet
Det Kongelige Teater, mæcenvirksomhed