J. C. Jacobsens arkiv

1878-11-13

Dokumentindhold

Ansøgning om tilladelse til at opføre et bødkerværksted og et begkogeri på Carlsberg.

Transskription

Til
Bygningsinspecteuren i Frederiksberg District

Hermed tillader jeg mig at anmelde, at jeg paa min Eiendom Carlsberg ved Valby agter at opføre
Et Bødkerværksted A med en Afdeling til Begkogning, b. i Overensstemmelse med hoslagte Tegning.Bygningen konstrueres udelukkende af Jern, nemlig med Støbejernssøiler, Bjelker, Spær og Lægter af valset Smedejern og Væggenes saavelsom Tagets Beklædning af riflede, galvaniserede Jernplader.
Beliggenheden paa Pladsen er angivet paa den ligeledes hoslagte Situationsplan.-
Arbeidet agtes paabegyndt og fuldført saa hurtigt som muligt.-

Ærbødigst
J. C . Jacobsen
Brygger

Carlsberg d 13 November 1878

Verte
 
Approberes til Opførelse under Iagttagelse af Bygningslovens Forskrifter.Fredbg Bygningsinspectorat d. 18/11 78
Chr. Ottesen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
CA æske 0000075101
Carlsberg, Industriel arkæologi, bryggeriindretning, bryggeriteknologi