J. C. Jacobsens arkiv

1869

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Del af brev med flere bryggeritekniske spørgsmål.

Transskription

Blandt de Puncter jeg vilde ønske at Du vil notere Dig, mindes jeg i Øjeblikket: At lægge Mærke til Forskjellen paa Forgjæringsgraden i Fermenting Vessels i Edinburgh og i Burton.- Du husker, at i Burton er der ingen Gjær udskilt i Gjæringskarrene, men først i Union Casls, hvorimod man i Abbey faaer Gjæren af Fermenting Tubs og kun lidt af Cleansing Squares.I Edinburgh afbryder man saaledes Gjæringen under Gjærudviklingen. Hvorfor ?Brugte man andre Steder end hos Younger den Methode, at slaae Skum og Gjær ned i Gjærimgskarrene ?Vare Gjæringskarrene til Ale hos Younger forsynede med høie Vægge med en Dør paa med Skodder til at tilbageholde Skummet ligesom i Porterbryggerierne eller ere de aldeles aabne, som i Burton ?Har Du optegnelser om City Brewery i Edinburgh og om City of London Brewery ? - Jeg har ingen. Kunde Du ikke tørre en Portion Mask af Youngers og sende mig

for at jeg kunde foretage en sammenlignende Analyse med min Mask ?. Hvor concentreret er Opløsningen af dobbelt svovlsyrlig Kalk, hvormed Foustg i Abbey udskylles ? - Hvis den gaaer i Handelen, optage da Adressen og send mig en Dunk eller lille Foustg deraf.-Bruges "Finings" - Huusblas - hos Younger eller er det Værternes Sag ? Kjender Du Fremgangsmaaden dermed ? Til Export-Øl bruges den vel ikke ? Bruger man Gjæren til Paasætning ligesaa frisk og skumagtig hos Younger som vi saae det hos Bass ?

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Burton on Trent
Uden FA-nummer, æske F 13,1
Industrial archaeology, brewery design, brewery technology