J. C. Jacobsens arkiv

1878-10-14

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Vilhelm Topsøe

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen takker for lykønskning med tildelingen af Grand Prix. Han frabeder sig yderligere omtale 'Dagbladet', som Topsøe er redaktør af. 

Transskription

Herr Redacteur Topsøe
 
Naar jeg endnu ikke har takket Dem for Deres venlige Lykønskning i Anledning af den mig formentlig tilkjendte grand prix, er Grunden den, at det ikke har været hævet over enhver Tvivl om den foreløbige Meddelelse var paalidelig og ikke kunde undgaae Forandring. Men hvad jeg i hvert Fald maa takke Dem særdeles meget for, er, at De har taget Hensyn til mine Ønsker ved ikke at fremhæve Udmærkelsen i Dagbladet. Det samme Hensyn beder jeg Dem nu at tage, dersom den officielle Liste bekræfter den foreløbige Meddelelse.
Det er jo ikke saameget min lille Udstilling af Øl eller min Betydning som Brygger, som Stiftelsen af Carlsberg Laboratoriet ved Fondet, som jeg kan takke for Udmærkelsen, og denne glæder mig ogsaa som et Vidnesbyrd om at mit Foretagende i Udlandet skattes høit, ja opstilles som Mønster "til Ære for Danmark"

men herhjemme er denne "høihjertede", osv Opofrelse af "Millionen" allerede saa ofte opstillet paa Piedestalen, at De ikke vil undres over, at jeg maa ønske at blive fri for oftere at blive udstillet.
Med venligst Hilsen til Dem og Deres Frue.
 
Deres hengivne
J. C. Jacobsen

Carlsberg 14 October
1878
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Det Kongelige Bibliotek
Carlsberg Laboratorium, Carlsbergfondet, Grand Prix, beskedenhed, mæcenvirksomhed