J. C. Jacobsens arkiv

1874-02-05

Dokumentindhold

Johanne Luise Heiberg spørger J. C. Jacobsen, om A. F. Krieger må henvende sig til ham for at aftale det praktiske med hensyn til den forestående rejse.

Transskription

Kjære Capitain Jacobsen!

Til Geheimeraad Krieger, der er min Hjælp og Fortrolige i alt, har jeg meddelt, hvem Digteren er, som gjør mig mit Sommer-Eventyr muligt. Maa han, naar Tiden rykker nærmere, henvende sig til Dem for at aftale det Fornødne og høre Deres Bestemmelse i saa Henseende ? Jeg selv er, hvad man paa bredt dansk kalder, et lille Fæ i alt Sligt, men netop derfor trænger jeg igjennem mine to Fortrolige i Sagen, til at beroliges med Hensyn til, hvad der for mig stiller sig som en Begivenhed i store Dimensioner.
Naar Solen en enkelt Dag

viser sig, da tænker jeg paa Digteren og Eventyret med dyb Taknemmelighed

Deres
forbundne hengivne
Johanne Luise Heiberg
d: 5 Febr 1874.

Til 
Hr Capitain Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Rigsarkivet
Mæcenvirksomhed, venskab