J. C. Jacobsens arkiv

1888-xx-xx

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Rasmus Pedersen

Dokumentindhold

En boggave til Rasmus Pedersen frea Carl Jacobsenh. Bogen det handler om er: Beiträge zur Kenntniss der Gerste, von Lermer und Holzner, herausgegeben von Georg Holzner 1888.

Transskription


Carl Jacobsen
 
 
Af medfølgende Værk "Beiträge zur Kenntniss der Gerste", som er fremkommet ved privat Subscription, tillader jeg mig herved at tilstille Hr. Professor Rasmus Pedersen et Exemplar.
 
Ærbødigst Carl Jacobsen
Ny Carlsberg

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
CA 17 B/1973
Byg, korn, bryggeriteknologi