J. C. Jacobsens arkiv

1886-05-15

Afsender

Léon Bonnat

Modtager

J. C. Jacobsen

Dokumentindhold

Bonnat har haft besøg af gravøren Laguillormie, der gerne vil lave et stik af  Pasteur efter Bonnats malerie. Bonnat spørger om J. C. Jacobsen vil bekoste dette arbejde.
Afventer transskription

Fakta

PDF
Brev
Fransk
København
København
FA 2-006-00015
Pasteur