J. C. Jacobsens arkiv

1866-09-19

Ophavsmand/nøgleperson

J. C. Jacobsen

Dokumentindhold

Udskrift af Højesterets domsprotokol vedrørende ligningsafgift af lagerkælderen i Hahns Bastion

Fakta

PDF
Officielt dokument
Dansk
København
CM 249
Beskatning