J. C. Jacobsens arkiv

1913-08-18

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

J. P. Olsen

Dokumentindhold

Brev til tømrermester Olsen Valby om grunden ved Jesuskirken.

Transskription


Ny Carlsberg Fondets Direktion. København, den 18-8-1913.
 
Hr. Tømrermester 
J. P. Olsen 
Valby
 
Jeg formoder at Deres juridiske Consulent har meddelt Dem at der er nogle mindre Punkter i Kjøbekontrakten, som min jur. Cons. har gjort mig opmærksom paa at jeg ikke kan godkjende, og at de to Jurister nu have Sagen til Drøftelse.
Vi maa derfor opsætte at underskrive den nye Kontrakt indtil den er færdig til begge Parters Tilfredsstillelse. Det kan vist ikke vare længe. 
Deres ærbødige
 
Carl Jacobsen
 
 
 
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Ny Carlsbergfondets brevpapir
Valby
CA 000031959/00007643 ser. 3, æske 2
Mæcenvirksomhed