J. C. Jacobsens arkiv

1873-01-12

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Carl Ploug

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen meddeler Carl Ploug, at han vil dække de ekstra udgifter til bronzetavlerne til statuen af Frederik VII, som billedhuggeren H. V. Bissen arbejder på. 

Transskription

Herr Redacteur Ploug
Efter en Conference med Bissen har jeg nu truffen foreløbig Aftale med Gamst & Lund's Efterfølgere om at støbe de 4 Tavler til Frederik d 7des Monument i Bronze hver i eet Stykke. Selve Tavlerne ville kun koste c 1750 Rdlr men inclusive Bogstaverne vil det blive lidt mere, circa 2000 Rdlr. Hvad vi mangler til at bestride denne Udgift vil jeg paatage mig at dække og jeg har derfor bedet Herholdt om at meddele Bronzestøberen den fornødne Underretning. Støbningen af disse Plader kan være færdig samtidig med at Bissen

er færdig med Statuen.-
Jeg beklager meget at jeg var saa uheldig at være fraværende da De var saa venlig at besøge mig og jeg benytter nu denne Leilighed til at bede Dem tegne mig for 3 Exemplarer af - ja hvad hedder det ? - Rosenbergs Ugeskrift. 

Deres hengivne
J. C. Jacobsen

d 12 Januar
1873

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Det Kongelige Bibliotek
Filantropy, mæcenvirksomhed.