J. C. Jacobsens arkiv

1882-04-26

Dokumentindhold

Om erhvervelse af billeder af Kröyer; Johansen og Frölich.

Transskription

Carlsberg 26/4 - 82Kjære Hr Etatsraad MeldahlFrølich har ogsaa sendt mig en Opfordring til at tage hans Udkast til en Reise i Øiesyn hvilket jeg ogsaa har gjort, men til liden glæde for mig, da det forekommer mig, at hans phantasierige Introduction med en Vikingedrøm, Vikings-Æt, Ofring til Guderne, osv kun passe slet til "et Sidestykke" til den historiske Fortælling i "Bayeux Tapetet" og ligesaa slet til Skildringen af "Knuts" Erobring af England (cfr Frølichs hoslagte Brev af Mai 1881).Helquist's Billede kunde vi neppe have brugt, selv om Prisen ikke var saa enorm høi efter vore tarvelige Forhold og Sædvaner. Johansens Fisk ere ganske vist fortræffelige men jeg synes dog ikke at der er Grund til at gjøre en saa iøinefaldende Anstrengelse som at bede Kunstforeningen om ats. 2afstaa det. Johansen vil dog forhaabentlig senere kunne male Noget der er ligesaa godt eller bedre og gjør han ikke det, hører han jo ikke hjemme paa Galleriet.At jeg er og bestandig vil være en afgjort Opponent mod Optagelsen af et Billede som Kroyers Smed eller Hattemager, eller Gud veed hvad, i Samlingen af dansk Kunst paa Christiansborg, behøver jeg næppe at gjentage.-Deres hengivne og forbundneJ. C. JacobsenNoteJeg havde gjentagen, mod Reglerne, stillet Forslag om Kjøb af Krøyers Hattemagerbillede som jeg nu som altid har fundet værd til at være paa Galleriet - og det er et Tab at Galleriet ikke fik det Arbeide!16/11 96F Meldahl

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Rigsarkivet
Frederiksborg Slot, Christiansborg Slot