J. C. Jacobsens arkiv

1885-05-13

Dokumentindhold

Om billeder af Carlsberg

TransskriptionCarlsberg 13 Mai 1885
Kjære Fru Heiberg.
Da De har vist mig og min Virksomhed saa megen Deltagelse kan det maaske interessere Dem at see medfølgende Afbildninger af det Værk, som nu efter 38 Aars Arbeide er fuldført, i al Fald hvad det Ydre angaaer. I det Indre derimod bliver jeg aldrig færdig med at arbeide paa den størst mulige Fuldkommenhed.
Deres hengivne
J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Rigsarkivet
Carlsberg