J. C. Jacobsens arkiv

1875-01-03

Dokumentindhold

Johanne Luise Heiberg fortæller, at hun har mødt Johannes Steenstrup i Skandinavisk Forening og givet ham det brev, J. C. Jacobsen havde medsendt.

Transskription

Kjære Capitain Jacobsen!

Idet jeg takker Dem meget for Deres Brev fra 1ste Juledag, vil jeg kun ved disse linier underrette dem om, at jeg har modtaget det Senere fra 28 December, og at det indlagte Brev til Hr Steenstrup er besørget i hans Haand. Jeg har seet ham i Skandinavisk Forening og der for første Gang talt med ham. Han seer livlig og begavet ud, og jeg glædede mig ret over, at den udmærkede Fader havde saa vakker en Søn.
Held og Lykke i det nye Aar for Dem og Deres! Ved det gamle Aar 1874 staaer Deres Navn taknemmeligt indskrevet.

Deres hengivne
Johanne Luise Heiberg
Rom d: 3 Januar 1875

Hr Capitain Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
Rome
Rigsarkivet
Rejsebrev, rejsebreve