J. C. Jacobsens arkiv

1868-01-03

Afsender

J. C. Jacobsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen sender nogle bygprøver til Carl og beklager sig over den langsommelige postgang.

Transskription

Carlsberg d 3 Januar 1868

Kjære Carl !
Da postgang og Jernbane i denne Tid gaae noget langsomt,- vi have saaledes endnu ikke modtaget de omtalte Julegaver fra Dig - er jeg bange for at de prøver af Byg og Malt, som jeg idag afsender til Dig, kunne lide et Ophold underveis og jeg vil derfor nu med et par Ord avertere dig om, at de ere afsendte
N: 1 indeholder malet malt, taget ud af Vægtkassen.
N: 2 er frisk Malt fra Maltkammeret, hvor det var kommen igaar fra Køllen.
N: 3 og 4 ere Prøver af mit bedste Byg
N: 5 er 6radet Byg fra Vogelius
N: 6 er malt af 6r Byg fra Samme

Jeg har med Opmærksomhed sammenlignet Prøverne fra Kl. Schwechat med mine og dermed bemærket:

ad 1. Paa Maltets Knusning kan jeg ikke see nogen Forskjel
ad 2. Mit Malt er lidt mindre spiret end Wiener Maltet og derfor ogsaa lidt sværere, nemlig Wiener Maltet veier 87 p (pundtegn) hollandsk og mit veier 89 p (pundtegn). I øvrigt er Wiener Maltet ogsaa lysere end mit, uagtet mit er tørret ved 60 à høist 65 (gradtegn) grader R (i luften under Flagerne) og mit Øl har samme Farve som Wiener Øllet, (hvoraf der er kommen Prøver hertil).
Ad 3 og 4. Disse prøver veie 115 p (pundtegn) hollandsk og vise det gode danske Bygs sædvanlige Qualitet saaledes som det leveres fra Landbrugerne. I Aar hører denne qualitet derimod til Undtagelserne, da Sommeren var meget ugunstig og den sædvanlige Vægt af sidste Høst er kun 111-112 p hollandsk og Kornets Farve er noget mørk. Af sidstnævnte Qualitet er Maltet i No. 2 tilvirket og Forholdet mellem Byggets og Maltets Vægt er saaledes 89/111/½ eller = 4/5, hvilket er det sædvanlige Forhold hos mig.

For Sammenligningens Skyld bemærkes at den urensede Prøve af Wiener Byg veiede 110 p og den rensede: 112½ p hollandsk.
No. 5 viser vort 6r Byg af usædvanlig simpel Beskaffenhed. Det veier kun 105 p hollandsk istedetfor at det i gode Aar veier 108 à 110 p.
No. 6 er Maltet deraf som veier 84 p hollandsk
________________________________________________________________________
 
Dersom Du ønsker at vide Vægten i danske Pund pr dansk Tønde, saa behøver Du blot at multiplicere den hollandske Vægt (med 5 red.) og dividere med 3. saa har Du dansk Vægt pr dansk Tønde f. Ex: 114 p hollandsk =5x114:3 =190 p dansk pr Tønde.-________________________________________________
 
Hvad der har interesseret mig mest at see er Wiener Maltet, der stærk minder mig om det engelske Malt, idet begge udmærke sig ved en glat Overflade. Dette opnaaes i England ved en meget langsom Tørring i løbet af 3 à 4 Dage og hyppig Vanding. Anvendes denne Methode i Schwechat? Hos mig ligger Maltet i 24 Timer paa hver Flage og tørress.4saaledes i 48 Timer. Det vendes i Begyndelsen hver 4de og senere hver 6te Time paa Køllen. Det engelske Malts lyse Farve skyldes tildeels Tørringen over aaben Ild med Cokes, som udvikle nogen Svovelsyrling, der blegner - Dette antager jeg ikke er Tilfældet i Wien
____________________________
 
Hermed maa jeg slutte for idag. Jeg glæder mig paa dine Vegne over Udsigten til at beholde din Vens Selskab i længere Tid.Har Du hørt om Erhards have modtaget Porcelainssagerne herfra? fra Gloxin har jeg modtaget en meget venlig Nytaarshilsen, som han beder mig at transportere til Dig. Han bebuder tillige en cadeau af en Gaaseleverpostei. Blandt vore nærmeste Venner har jeg i de sidste Dage specielt modtaget Hilsener til Dig fra Lindahl og Vogelius og Sophus, fra hvem der hoslagt følger et Brev. 
Med de venligste Hilsener fra din Moder og mig

Din Jacobsen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Uden FA-nummer, æske F 3,1
Bryggeriteknologi