J. C. Jacobsens arkiv

1873-03-xx

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen sender nogle notater fra Rothe til Japetus Steenstrup og meddeler, at han vil diskutere de to gartneres løn ved en senere lejlighed.

Transskription

Kjære Ven!

Forinden jeg foretager Noget med Hensyn til de tvende Herrer Gartneres Honorar, ønsker jeg at tale med Dig om vedlagte Meddelelse fra Rothe.
Jeg vil paa Søndag faae Leilighed til at tale med Hall derom og til den Tid vil Folkethingets 2den Behandling af Botanisk Haves Budget foreligge, saa at han veed hvorledes det finantsielle Forhold i det komende Aar kan ventes at blive. Dersom jeg faaer Tid, kommer jeg ind til Dig engang imorgen, hvis ikke paa Mandag.

Din hengivne

J. C. Jacobsen

Herr Etatsraad Steenstrup.


Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Det Kongelige Bibliotek
Botanisk Have, løn, mæcenvirksomhed