J. C. Jacobsens arkiv

1907-12-27

Dokumentindhold

Brevkort med tak for brev med plan over Feilbergs bryggeri

Fakta

PDF
Brev
Dansk
Ny Carlsberg, København
CA 000031870/000007573. Vagn Jacobsens Arkiv, æske 2
Feilbergs bryggeri.