J. C. Jacobsens arkiv

1880-08-03

Dokumentindhold

Om penge til en kamin på Frederiksborg Slot.

Transskription

Carlsberg 3die. August 1880.

Herr Etatsraad Meldahl

Jeg har forgjæves søgt efter Christensens Overslag til Kaminen og tvivler paa, at jeg har modtaget anden Meddelelse end hoslagte Brev, hvori Prisen angives til 9300 Kroner imod hvilken jeg Intet har at erindre; forsaavidt jeg kommer til at udrede Beløbet.-
Indlagt fremsender jeg 200 Kr til Disposition for Musæet til à Conto Betaling til Billedhugger Smith.- 
Med Ønske om en lykkelig Reise

Deres hengivne
J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Rigsarkivet
Danmarks historie, Frederiksborg Slot, mæcenvirksomhed