J. C. Jacobsens arkiv

1799-03-31

Ophavsmand/nøgleperson

Christian Ulrich Clausen, Christen Jacobsen

Dokumentindhold

Udskrift af kirkebogen for Dronninglund Sogn, der bekræfter, at Christen Jacobsen blev døbt den 21. marts 1776 i Dronninglund kirke.

Transskription

Ao 1776 = den 21de Martii havde Jacob Jensen og hustru Giertrud Clemmensdatter fra Nørkiær en Søn som blev kaldet Christen, til Daaben i Dronninglunds Kirke, hvilket overensstemmende med Kirkebogen af mig attesteres-
Lundeager Præstegard d 31te Martii 1799 . 

C. U. Clausen
Sognepræst for Dronninglunds Menighed
 

Fakta

PDF
Dåbsattest
Dansk
Dronninglund
CA 31959/7643
Christen Jacobsen, Dåbsattest