J. C. Jacobsens arkiv

1876-09-27

Dokumentindhold

Johanne Luise Heibergs reaktioner på Carlsbergfondets oprettelse. Hun håber, at J. C. Jacobsen må leve længe nok til at se frugterne af denne gave.

Transskription

Kjære Capitain Jacobsen!
 
Man taler nu i Byen om Deres store glimrende Gave til Fædrelandet, og jeg haaber, at jeg ikke i høiere Grad beundre Dem herfor end andre, thi i Sandhed de fortjener en Tak af os Alle Store og Smaa. Gid da nu denne Kongelige Gave maa bære Frugter for Deres Fædreland, Frugter, der er Giveren værdig i Tidernes Række, og gid vi længe maa beholde Dem imellem os for at De selv kan have den Glæde, at see Begyndelsen heraf.
 
Deres hengivne
Johanne Luise Heiberg
 
d: 27 Sep 1876

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Rigsarkivet
Carlsbergfondet, Mæcenvirksomhed