J. C. Jacobsens arkiv

1878-11-24

Dokumentindhold

Johanne Luise Heiberg undskylder, at J. C. Jacobsen måtte gå forgæves på hendes fødselsdag.

Transskription

Kjære Capitain Jakobsen! 
 
Det var mig en Sorg paa min Fødselsdag at De skulde gaa forgjæves. Havde jeg anet, at De vilde glæde mig med et Besøg d. 22, havde jeg underrettet Dem om, at jeg først tog mod Besøg om Aftenen. Nu sender jeg Dem min inderligste Tak for

de skjønne Blomster, og for at De vilde glædet mig med Deres Nærværelse.
 
Deres hengivne
Johanne Luise Heiberg
 
d 24 Novbr 1

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
Rigsarkivet
Selskabsliv, venskab