J. C. Jacobsens arkiv

1876-09-28

Dokumentindhold

Om et møde i Videnskabernes Selskab angående sammensætningen af bestyrelsen for Carlsberg Laboratorium.

Transskription

d 28 Septbr 76

Kjære Ven!

Uagtet der naturligviis ikke i V. Selskabs Møde imorgen kan vælges Directeurer eller Tilforordnede, vil dette - eventuelle - Valg dog maaske blive foreløbig omtalt i private Samtaler og jeg vil derfor bede Dig erindre, at jeg anseer det for en Selvfølge, at Kogsbølle, som den egentlige Bestyrer af Bryggeriets Drift, bliver een af de Tilforordnede.-Dersom der sendes Meddelelse om Sagen til Bladene, vil jeg meget ønske, at Ordet "Million" undgaaes og at der kun nævnes den aarlige Rente.-
Jeg vil ogsaa ønske, at det kunde undgaaes at sende Kongen nogen Meddelelse derom paa anden Maade end den sædvanlige, forretningsmæssige.-
 
Din hengivne 
 
J. C. Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
FA 2-015-00010, F 6
Carlsberg Laboratorium, Mæcenvirksomhed