J. C. Jacobsens arkiv

1882

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Julius Lange

Dokumentindhold

Carl Jacobsen sender 3000 kr til Julius Lange som støtte til hans bogværk om fremstillinger af mennesket.

Transskription

Hr Docent Julius Lange
 
Det er os Undertegnede bekjendt at De beskæftiger Dem med et større Arbejde betænkende Fremstillinger af det menneskelige Legme i forskjellige Kunstskoler[1].
Da pecuniære Hensyn let kunde forhale Udgivelsen af dette Værk, hvilket vi meget vilde beklage, vilde det være os kjært om De vilde modtage indlagte Anvisning paa Kr. 3000 som et privat Honorar, idet vi bede Dem anvende det paa bedste Maade.
 
Med Høiagtelse
C.  Jacobsen jun
Ny Carlsberg
  1. Billedkunstens Fremstilling af Menneskeskikkelsen i dens ældste Periode (1892) 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
CA 000002607/00000296
Mæcenvirksomhed