J. C. Jacobsens arkiv

1887-03-02

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen takker Theodora for brevene hun har sendt og beder hende hilse sine søskende.

TransskriptionGenua d. 2de Marts 1887.
 
Kjære Theodora
 
Tak for dine smaae Breve til Grandpapa og Grandmama og Tante Agnes hvorover vi alle 3 bleve meget fornøiede, da vi alle længes efter Dig og ofte tænker paa dig og tale om dig. Jeg har idag igennem Telegrafen lykønsket din Fader i Anledning af hans Fødselsdag og underrettet ham om at vi paa Søndag Morgen haabe at møde ham og din Mama i Rom. Jeg har ikke Tid i Aften til at fortælle dig om vor Reise men naar du taler med fru Kühle kan hun sige dig hvad jeg har fortalt heri. – Fra min Kone, Tante Agnes og Sophie Steenstrup skal jeg kysse dig mange Gange. Din kjærlige Grandpapa
Jacobsen
 
Hils Alf og Beatrice og Helge og Vagn og Erland fra os alle og kys dem fra mig.
Tante Bertha skriver snart til dig fra Rom.
Din Jacobsen
 

Fakta

PDF
Brev
Dansk
Genova
CA 000031889/000007584
Familieliv