J. C. Jacobsens arkiv

1847

Ophavsmand/nøgleperson

J. C. Jacobsen

Dokumentindhold

J. C. Jacobsens egen tegning af den første lagerkælder med påtegning.

Transskription


Tegning af den første Lagerkjelder 1847. Den Bindingsværks Overbygning senere forandret til Grundmuur.

Fakta

PDF
Tegning
Dansk
København
Carlsberg Arkiv
Carlsberg