J. C. Jacobsens arkiv

1879-03-19

Dokumentindhold

J. C. Jacobsen meddeler fru Jerichau, at han har sørget for, at Harald Jerichaus billede fra Sardes får den bedst mulige placering på udstillingen på Charlottenborg.

Transskription

Kjære Fru Jerichau

I Anledning af Deres Brev skal jeg meddele at jeg har aftalt med Galleri-bestyrelsen, at Deres Søns store Billede fra Sardes bliver udstillet paa Charlottenborg og jeg har anmodet om, at det blev overdraget Inspecteuren ved Galleriet Emil Bloch baade at anmelde Billedet i Galleriets Navn og sørge for dets Transport og bedst mulige Opstilling paa Charlottenborg.
De behøver altsaa ikke at tage Dem deraf, hvilket jo ogsaa let kunde fremkalde Kollisioner.

Deres hengivne
J. C. Jacobsen

d. 14 Marts
1879
Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
J.C. Jacobsens brevpapir
København
Bakkehussamlingen.