J. C. Jacobsens arkiv

1866-10-xx

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

J. C. Jacobsen

Dokumentindhold

Om humle og bryggerikemi. Brevet er sandsynligvis skrevet i oktober 1866.

Transskription


Begyndelsen og afslutningen på brevet mangler.
 
skab - jeg må jo antage at han kan ganske godt lide mig efter den villighed han viser mig.Han reiser til Heidelberg imorgen men kommer igjen her på Løverdag også Bourgeois kommer om en 14 dages tid hertil. Jeg vil således i den første tid ikke være uden venlige ansigter.______________
 
Nu vil jeg fortælle lidt mere om udstillingen i Dijon. Der var nu for det første Esquirons apparat. Det gåer ud på at angive mængden af "l'huile essentielle" i humlen. Dette er jo kun én af humlens gode egenskaber men det er dog altid noget og ved at tage humle fra et og samme land, hvor man altså kan betragte aromaen som en og densamme vil hans prøve give et rigtigt resultat i forhold til den foreliggende humles virkelige værd. Det beståer i et simpelt destillerapparat af metal. I hatten af destillerappparatet er anbragt en kurv dder kan rumme et gram humle i retorten kommers vand hvis dampe opløser olien og driver den over. Når intet mere gåer undersøges destillatet som man naturl. omhygelig har opsamlet ved titrering og mængden af olien bestemmes således let. Vædsken som kan anvendes til titrering er et dobbeltsalt af mangan oversyre og kali men som er ligeså fiintmærkende og mere bestandigt end det neutrale manganoversure kali. Denne vædske sælger han med apparatet. Jeg vilde ikke spørge ham om prisen men jeg hørte en mand spørge ham derom og hans. 2svarede at det beroede på bryggeriernes størrelse (det er nu en sær idé synes jeg). Senere fik jeg at vide af en brygger fra Brest at han forlangte 150 fr. derfor. Det er nok temmelig dyrt thi apparatet selv kan ikke koste det halve. Og prøvevædsken kan da også betales for dyrt. Derfor: Dersom Du kan have praktisk brug for denne humleprøve, kjøb da apparatet thi så er den udgift forsvindende, men dersom det kun er som theoretisk legetøi eller curiosum at Du kunde vilde ønske det, lad det da fare, thi da er det for meget.Esquiron besøgte mig den sidste dag jeg var i Paris og bad mig hilse Dig. Det var smukt og høfligt af ham og jeg satte priis derpå.
____________________
 
Tirsdag middagAfslag! Jeg var imorges hos Hatt som var meget høflig og beklagede såmeget mere ikke at kunne yde mig denne tjeneste som min fader "lui avait inspiré beaucoup de sympathie." men siden han allerede i flere år havde fulgt dette princip ikke at lade nogen i sit bryggerie kunde han ikke gjøre en undtagelse for mig af hensyn til dem som han havde givet afslag. Men forresten stod hans huus til min disposition osv. Derved er jo intet at sige. Han gav mig to adresser til bryggere med dem gik jeg op til den humlehandler, som jeg igår stiftede bekjendtskab med. Og han var nu så forekommende at sende
 
Afslutningen mangler.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
Strasbourg
Uden eget FA-nr., kasse F 3,2
Rejsebrev, rejsebreve, bryggeriteknologi, humle