J. C. Jacobsens arkiv

1871-09-25

Dokumentindhold

Johanne Luise Heiberg takker J. C. Jacobsen for de beløb, han stiller til rådighed for lovende kunstnere ved Det Kongelige Teater.

Transskription

Kjøbenhavn d: 25 Sept. 1871.

Hr Captain!
Jeg maa med Sandhed sige, at den Gave, De ifjor satte til min Raadighed til Opmuntring for de unge Talenter ved Theatret, og hvoraf jeg tillod mig i fjor at give en lille Part til to Laanekasser for de mest trængende af det underordnede Personale, hvis usle Stilling ofte skjære mig i Hjertet, at Raadigheden over denne Gave var Lyspunctet for mig ved min Stilling ved Theatret i fjor. Disse to Kasser, den ene ved Balletten den anden for Chor-personalet ere alle enige om, at De ere en sand Velsignelse for mange, naar den haarde Nød staaer for Døren. Jeg meddelete Dem denne min Selvraadighed ifjor mundtlig, og det beroligede mig, at De ingen Invending gjorde derimod. Det var derfor virkelig en stor glæde for mig, Da jeg igaar atter modtog Deres Gave for

i aar. Tusinde Tak! Det er undertiden faldet mig ind, naar jeg seer Dem i Theatret, at ifald De vare tilfreds med en eller anden Præstation af unge eller gamle Talenter, og ønskede at gjøre samme en lille glæde, da at lade mig det vide, jeg kunde da af den Rigdom, som DE har betroet mig, let finde, under en eller anden Form, paa en gave, som vilde glæde vedkommende. Mig vilde det være kjært og en beroligelse, at jeg vidste, at jeg vidste at jeg handlede i Deres Aand.
Endnu engang, Tak for den Tillid, De viser mig! Jeg troer, at De er den eneste Mand her i Landet, der snart hist, snart her betænker Kunstens Dyrkere ved Deres Gavmildhed. Tak i alles navn, men først og fremmest bringer jeg Dem min inderligste Tak.Gid Lykken følge Dem i alle Deres store Foretagender, til Held for Dem selv og til ære for Dem selv og til Ære for det Land hvortil De hører.
 
Deres forbundne og hengivne Johanne Luise Heiberg
 
Til Hr Capitain Jacobsen.

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
København
Rigsarkivet
Det Kongelige Teater, mæcenvirksomhed.