J. C. Jacobsens arkiv

1888-11-21

Dokumentindhold

Studenterforeningen repræsentation ved Prinsesse Alexandras afrejse med tog 22/11 1888 lidt over syv!

Transskription


Studenterforeningens Seniorat
Det er nu bestemt at Prinsesse Alexandra reiser imorgen Torsdag Aften kl. lidt over 7 med et Extratog.
Afgangen skeer fra Ankomststationen.
Tanken om at yde hende Hyldest er bleven optaget i alle Kredse med stor Tilslutning.
Jeg kan derfor kun gjentage hvad jeg paa Ballet sagde til Hr. St. Thulstrup at det forekommer mig at her er smuk Anledning for Studenterforeningen til at lade sig repræsentere.
Deres ærbødige
Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev
Dansk
København
CA 000031961/000007645 ser. 3 æske 4
Prinsesse Alexandra